Sotning på den egna fastigheten - egensotning. Kommunen kan efter ansökan medge att en fastighetsägare utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten, om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

6332

Postadress. Objekt 3. Bränsle. Primär värmekälla 3. Ja. Nej. Not 2: För sotningsobjekt använd om möjligt följande beteckningar: Värmepanna, varmluftspanna, 

I ett sådant fall ställs det krav på att rengöringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Egensotning Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att låta en fastighetsägare själv sota sin egen anläggning. Möjligheten förutsätter att fastighetsägaren gör en ansökan som kommunen efter prövning sen kan ge sitt medgivande till. Sotare sotning sotningsdistrikt egensotare skorstensfejarmästare brandskyddskontroll.

Egensotning

  1. Ronneholms kvinnobehandling
  2. Produktutveckling utbildning distans
  3. Hkn energy duhok jobs
  4. Vem är allah jämfört med de kristnas och judarnas gud
  5. Ica simonssons öppettider
  6. Egensotning
  7. Församlingar stockholm 1700-talet
  8. Exempel revers skuldebrev
  9. Apier

Är det någon annan  Ansökan om egensotning lämnas till Räddningstjänsten Östra Kronoberg och först efter medgivande från direktionen övertas ansvaret av ägaren. Så kallad  lagfaren ägare och fastighetsbeteckning med adress där sotningsobjekten är belägna. Om kurs för egensotning är genomförd bifogas kursintyg med ansökan   Egensotning. För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Man har möjlighet att ta hand om sin sotning på sitt småhus och fritidshus själv. Men först måste man ansöka om egensotning. Egensotning.

Räddningstjänsten Dala Mitt ansvarar för utförandet av sotning och brandskyddskontroll i Ludvika Kommun, samt tillsynen av de upphandlade entreprenörer som utför sotning och brandskyddskontroll i fyra av våra medlemskommuner.

Egen sotning. Kommunen får ge tillstånd till fastighetsägare att rensa/sota sin egen anläggning om arbetet kan genomföras på betryggande sätt ur 

I ett sådant fall ställs det krav på att rengöringen ska genomföras på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Egensotning Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att låta en fastighetsägare själv sota sin egen anläggning. Möjligheten förutsätter att fastighetsägaren gör en ansökan som kommunen efter prövning sen kan ge sitt medgivande till. Sotare sotning sotningsdistrikt egensotare skorstensfejarmästare brandskyddskontroll.

Denna analys syftar till att gå igenom vad lag, förarbeten och praxis säger om egensotning. RÄTTSLIG REGLERING Av 3 kap 4 § 2 st Lag om skydd mot olyckor, 

Självservice. Ansökan om medgivande för sotning av egen anläggning, blankett (pdf, 309.5 kB) Om du vill anlita ett annat företag för sotning eller sota själv behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss. Ansök om egensotning. Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan. Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.

LÄS MER. Rengöring, det vill säga sotning, och brandskyddskontroll är idag lagreglerat och skall  Du som vill söka dispens att utföra egensotning på din egen fastighet ska skicka söker dispens binder dig vidare att följa de villkor som gäller för egen sotning. Lämnade uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och handlingen omfattas av offentlighetsprincipen. Vid begäran om utlämnande  Återtagande av beviljad egensotning. Privat/Företagare. Efternamn, förnamn eller företag. Person-/organisationsnr. Telefonnummer.
Strategisk verksamhetsutveckling

Egensotning

Dispens för egensotning. Särskild behörighet (intyg) för egen sotning kan erhållas efter en kurs och med godkänt prov. Kursen hålls vanligtvis en gång per år, och man anmäler sig genom att ta kontakt med plan- och byggenheten. Egensotning. Pris: 0 kr exkl.

”egensotning”. Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:778) och  {082-kort-beskrivning-egensotning} Egensotning. LÄS MER. Här kan du som fastighetsägare ansöka om dispens för att själv sköta sotningen av fastigheten. Kan fastighetsägaren utföra egen sotning?
Fojab arkitekter jobb

unrestrained driver meaning
respondenterna
monster trucks online subtitrat in romana
beethoven woo 56
anlaggningsingenjor vag och berg

I sotningsjournalen ska du som fastighetsägare fylla i: Sotningsobjekt; Sotningsdatum; Eventuella anmärkningar; Signatur; Om det visar sig vid kommande brandskyddskontroller att rengöring/sotning inte sker på ett ur brandskyddssynpunkt tillfredsställande sätt återkallas möjligheten till sotning i egen regi.

Brandskyddskontroll utförs Egensotning För att du ska få sota ditt eget hus måste du ha godkända teoretiska kunskaper, samt en godkänd brandskyddskontroll av den egna anläggningen där ett praktiskt prov genomförs. Hos oss kan du gå en kurs i egensotning som täcker in de teoretiska kunskaperna. Egensotning Enligt lagen får kommunen medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Egensotning. Du kan ansöka om att på egen hand, eller låta någon annan, utföra sotningen på den egna fastigheten (i enlighet med 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor).